ඕස්ට්රේලියානු ස්මාර්ට් බල මණ්ඩලය

 • Tuya Smart Power Stip, 10A, සොකට් 4, 2USB+2Type-C, Overload Surge Protection

  Tuya Smart Power Stip, 10A, සොකට් 4, 2USB+2Type-C, Overload Surge Protection

  අයිතමය: WIFI බල තීරුව
  මාදිලි අංකය: P4-AU / P4-AR
  ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාව: 100 ~ 240V
  ආරෝපණ ආදානය: 100~240V 50/60Hz
  ශ්‍රේණිගත ධාරාව: 10A
  උපරිම.පැටවීමේ බලය: 2400W
  රැහැන් රහිත සංඛ්යාතය: 2.4G
  රැහැන් රහිත සම්මත: IEEE 802.11 b/g/n
  විදුලි රැහැන් දිග: 1.5m
  USB ප්‍රතිදානය: PD 30W වේගවත් ආරෝපණය සහ 5V 2.0A
  4Sockets සහ 4USB තනි තනිව හෝ කණ්ඩායම් වශයෙන් ක්‍රියා කළ හැක